Certyfikaty


BRC Global Standard for Packaging Materials

BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials jest standardem określającym wymagania systemu zarządzania dla producentów opakowań i materiałów opakowaniowych.
W roku 2002 BRC (British Retail Consortium – Brytyjskie Konsorcjum Detalistów) wspólnie z IOP (Institute of Packaging – Instytut Opakowań) stworzyło standardy pakowania (Packaging Standards).
BRC Global Standard for Packaging Materials zawiera wymagania dla higieny zakładu, otoczenia produkcji oraz badań opakowań, które mają prowadzić do powstania opakowań zgodnych z wymaganiami jakościowymi oraz bezpieczeństwem wg przepisów prawa.
Standard BRC Global Standard for Packaging Materials jest głównie skierowany do producentów opakowań, materiałów opakowaniowych przeznaczonych dla żywności. W standardzie zawarte są wymagania nie tylko dla materiałów do opakowań żywności, ale także dla wszystkich producentów opakowań. Celem standardu jest zapewnienie klientowi, że otrzyma opakowanie, które w pełni spełnia jego oczekiwania i w odpowiedni sposób zabezpiecza produkt.
Standard określa dwa poziomy ryzyka higieny, które jest określone na podstawie końcowego przeznaczenia materiału opakowaniowego. Standard wyróżnia dwie kategorie:
High hygiene – opakowania przeznaczone dla pakowania wyrobów wysokiego ryzyka (wyrób wysokiego ryzyka to wyrób przeznaczony do spożycia przez człowieka lub wyrób mający kontakt ciałem, do aplikowania na skórę lub wyrób dla niemowląt) i mające bezpośredni z nimi kontakt lub nie maja bezpośredniego kontaktu, ale opakowanie bezpośrednie nie daje pełnej ochrony. Podstawowa grupa, takich wyrobów do opakowania dla żywności, kosmetyków.
Basic hygiene – opakowania przeznaczone dla wyrobów wysokiego ryzyka i nie mające bezpośredniego z nimi kontaktu lub pozostałe opakowania (np. opakowania biorcze).
BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials składa się z 6 części, z których wszystkie muszą znaleźć zastosowanie w przedsiębiorstwie:
  • Zaangażowanie kierownictwa wyższego szczebla i stałe doskonalenie;
  • System zarządzania ryzykiem i zagrożeniami;
  • Systemy zarządzania;
  • Standardy nakładane przez lokalizację;
  • Kontrola produktów i procesów;
  • Personel.
 
Pack Plus posiada certyfikat BRC Global Standard for Packaging Materials od 2014 roku. Wymagania standardu dokładnie współgrają z głównym celem firmy, jakim jest zapewnienie wysokiej jakości i bezpieczeństwa opakowań. Standard zobowiązuje również do monitorowania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania oraz procesów produkcyjnych, co jest ściśle związane z polityką firmy.
Dowiedz się więcej o BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials:  https://www.brcglobalstandards.com/
 


FSC® C113641

System FSC® jest jednym z najbardziej wiarygodnych systemów certyfikacji zasobów leśnych na świecie. Jest jedynym systemem popieranym przez główne organizacje ekologiczne. Coraz więcej osób interesuje się tym, skąd pochodzą produkty, w jaki sposób są wytwarzane i jaki jest ich wpływ na otaczający je świat. O certyfikat FSC mogą ubiegać się właściciele i zarządcy obszarów leśnych (certyfikat FSC FM), a także producenci wyrobów z drewna i papieru (certyfikat FSC CoC). Dlatego, jeśli jesteś właścicielem lub zarządcą lasu, przedsiębiorstwem produkującym lub handlującym produktami leśnymi, jeszcze ważniejsze staje się wykazanie, że działasz w sposób odpowiedzialny pod względem środowiskowym, ekonomicznym i społecznym.
Certyfikacja FSC została opracowana, aby pomóc to osiągnąć. Gwarantuje ona klientom, że kupowany przez nich produkt z oznakowaniem FSC pochodzi z lasów zarządzanych zgodnie z ideą najwyższych standardów odpowiedzialnego leśnictwa.
Aby uzyskać certyfikat FSC, należy przestrzegać dziesięciu zasad, które obejmują podstawowe zasady odpowiedzialnego zarządzania lasami. Zasady te mają zastosowanie na całym świecie, we wszystkich ekosystemach i systemach kulturowych, politycznych i prawnych.

Pytaj o certyfikowane produkty FSC®. Dowiedz się więcej na temat FSC®: https://ic.fsc.org/en