image01

image02

image01

image01

image02

image01

image01

image02

image01

image01

image02

image01
EU baner

Technologie produkcji

Druk offsetowy
Trzonem naszej produkcji offsetowej są w pełni zautomatyzowane oraz wyposażone
w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w zakresie kontroli jakości koloroodbitki, arkuszowe maszyny drukujące firmy Haidelberg w formatach B1 oraz B0. To one w połączeniu
z fachowo przygotowanymi materiałami graficznymi, obsługą CTP oraz wieloletnim doświadczeniem pracowników, zapewniają najwyższej jakości efekt końcowy. Produkcja opakowań to jednak nie tylko proces druku. To przede wszystkim odpowiednie dobranie konstrukcji i precyzyjne jej wykonanie. Dopełnieniem linii do produkcji offsetowej są więc bardzo nowoczesne maszyny wykrawające z możliwością automatycznego wybierania użytków jak również zastosowania tłoczenia wybranych elementów graficznych na opakowaniach. Dodatkowo dysponujemy liniami do składania oraz sklejania opakowań do 6 punktów. Ważnym elementem produkcji offsetowej jest również linia do kaszerowania, która pozwala na produkcję opakowań łączących wytrzymałość tektury falistej
z najwyższą jakością druku offsetowego. Ważnym uzupełnieniem produkcji są wszelkiego rodzaju uszlachetnienia, które dodatkowo podnoszą walory estetyczne oferowanych przez nas opakowań. Należą do nich: lakierowanie UV, hat stamping oraz okienkowanie.
Interesujące możliwości daje nam również dodatkowa linia do zadruku unikalnych kodów cyfrowych, zarówno na opakowaniach kartonowych jak również etykietach papierowych. To innowacyjne rozwiązanie pozwala dodatkowo rozszerzyć ofertę naszych klientów o wszelkiego rodzaju opakowania promocyjne, które cieszą się coraz większą popularnością na rynku.

Druk flexograficzny
Druk w technologii fleksograficznej realizowany jest na średnio -wstęgowej maszynie hybrydowej firmy Varyflex. Jej unikalną cechą jest możliwość wysokojakościowego, 8-barwnego zadruku farbami UV jak również 4-barwnego zadruku farbami wodnymi lub salwentowymi. Posiadamy więc możliwość szybkiego dostosowania technologii druku fleksograficznego do indywidualnych potrzeb każdego klienta, zarówno na podłożach niewsiąkliwych typu PET, PVC,BOPP lub papierach i cienkich kartonach.
Naszą specjalnością są etykiety termokurczliwe typu shrink sleeve ,w związku z tym nasza pełna linia produkcyjna wyposażona jest również w nowoczesne urządzenia peryferyjne takie jak: przecinarki wstęgi , sklejarki do rękawów oraz maszyny inspekcyjne, które kontrolują proces klejenia. Dodatkowo możemy również zaoferować nacinane etykiety samoprzylepne z roli .
 

Jakość

Głównym celem naszych działań jest nieustanna poprawa oraz kontrola standardów jakościowych oferowanych przez nas usług. Politykę jakości oraz higieny realizujemy poprzez:

Ogłoszenia
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
 
 
Informujemy, że w dniu 29.11.2016 roku zamknięto proces oceny ofert złożonych w postępowaniu ofertowym, którego przedmiotem jest „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku zakładu produkcyjnego o budynek produkcyjny i biurowo-socjalno-techniczny wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania ( ustępy ogólnodostępne i portiernia), rozbiórką budynku socjalno-technicznego, rozbiórka, przebudowa i budowa sieci uzbrojenia podziemnego (wodociąg, kanalizacja deszczowa wraz ze studniami chłonnymi, sanitarna, sieć elektroenergetyczna wraz z podstacją transformatorową) budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej: zjazd publiczny, drogi i place wewnętrzne, parking dla samochodów osobowych, ogrodzenia, w Wadowicach przy ul. Chopina 39”,  realizowanego w ramach projektu Wdrożenie technologii wytwarzania opakowań o zwiększonej biodegradowalności z powłokami o kontrolowanym uwalnianiu substancji bioaktywnych POIR 03.02.02.-00-0047/16”.
 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Skalski Sp. z o.o. S.K., która w ramach przeprowadzonej oceny, otrzymała największą liczbę punktów w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert.OGŁOSZENIE
 
o prowadzeniu postępowania ofertowego w trybie zasady zachowania konkurencyjności


PACK PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
 
zaprasza do składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego:
 
Wdrożenie technologii wytwarzania opakowań o zwiększonej biodegradowalności z powłokami o kontrolowanym uwalnianiu substancji bioaktywnych
POIR 03.02.02.-00-0047/16
 
Przedmiot zamówienia:
 
„Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku zakładu produkcyjnego o budynek produkcyjny i biurowo-socjalno-techniczny wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania ( ustępy ogólnodostępne i portiernia), rozbiórką budynku socjalno-technicznego, rozbiórka, przebudowa i budowa sieci uzbrojenia podziemnego (wodociąg, kanalizacja deszczowa wraz ze studniami chłonnymi, sanitarna, sieć elektroenergetyczna wraz z podstacją transformatorową) budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej: zjazd publiczny, drogi i place wewnętrzne, parking dla samochodów osobowych, ogrodzenia, w Wadowicach przy ul. Chopina 39”
 
Zakres zamówienia:
 
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku zakładu produkcyjnego o budynek produkcyjny i biurowo-socjalno-techniczny wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania.
 
Przewidywany termin wykonania zamówienia:  18 miesięcy.
 
Miejsce i termin składania ofert:
 
Siedziba firmy Pack Plus Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Chopina 39
34 -100 Wadowice
 
Termin składania ofert :
21 dni od daty ukazania się ogłoszenia
upływa 14.10.2016 r. o godz. 16.00
 
Termin związania ofertą: 
Minimum 3 miesiące, licząc od daty upływu terminu składania ofert.
 
Miejsce otwarcia ofert:
siedziba firmy Wadowice, ul. Chopina 39.
 
Termin otwarcia ofert:
17.10.2016 r. o godz. 10:00
 
Opis warunków udziału w postępowaniu:
W przetargu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki zawarte w „Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia” którą można odebrać w siedzibie Spółki w godz. od 900 do 1500  w dni robocze lub pisemnie prosić o jej przesłanie pocztą tradycyjną lub elektroniczną.  
 
Dodatkowe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez wyboru ofert lub może unieważnić przetarg bez podania przyczyny.
 
Osoby do kontaktu:
Jacek Krzempek, tel: 500 023 393, e-mail: jkrzempek@vatra.com.pl
Piotr Kardaś, tel. 502199802,e- mail:pi.kardas@packplus.com.pl                                                            
                                                     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (link)

http://packplus.com.pl/pdf/20160822_SIWZ%20hala%20PackPlus%20Wadowice%20II.pdf
OGŁOSZENIE
o prowadzeniu postępowania ofertowego w trybie zasady zachowania konkurencyjności


PACK PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
zaprasza do składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego:

Wdrożenie technologii wytwarzania opakowań o zwiększonej biodegradowalności z powłokami
o kontrolowanym uwalnianiu substancji bioaktywnych
POIR 03.02.02.-00-0047/16


Przedmiot zamówienia:

Wykonanie, dostarczenie, instalację maszyny – Automatyczna linia do laminowania
(kaszerowania) arkusz – arkusz w hali produkcyjnej w
Wadowicach przy ul. Chopina 39

Zakres zamówienia:

· Dostawę automatycznej linii do laminowania (kaszerowania) arkusz – arkusz o parametrach
nie gorszych niż (wymagane bezwzględnie):

o prędkość liniowa 150 m/min (wydajność: 9000 ark B1 /h)
o minimalny format arkusza: 500 x 500 mm
o maksymalny format arkusza: 1450 mm lub większy
o materiał bazowy: tektura falista F-B-C i EE-EB-BC grubość min: 0,8 mm, max 8 mm
o materiał zakrywający: karton 140 ÷ 500 gr/m2
· Instalację oraz uruchomienie dostarczonej linii,
· Co najmniej 12-miesięczną gwarancję na dostarczone urządzenie.
Przewidywany termin wykonania zamówienia: grudzień 2017 roku.

Miejsce i termin składania ofert:
Siedziba firmy Pack Plus Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Chopina 39
34 -100 Wadowice

Termin składania ofert :
16.09.2016 r. o godz. 12.00

Termin związania ofertą:
Minimum 90 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert.

Miejsce rozpatrywania ofert:
siedziba firmy Wadowice, ul. Chopina 39.

Termin rozstrzygnięcia przetargu.
16.09.2016 r. o godz. 12.15

Opis warunków udziału w postępowaniu:
W przetargu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki zawarte w „Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia” którą można odebrać w siedzibie Spółki w godz. od 900 do 1500 w dni
robocze lub pisemnie prosić o jej przesłanie pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Dodatkowe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez wyboru ofert lub może
unieważnić przetarg bez podania przyczyny.
Osoby do kontaktu: Piotr Kardaś, tel. 502199802, mail:pi.kardas@packplus.com.pl
Edyta Pawińska, tel. 502199802, mail: e.pawinska@packplus.com.plRozstrzygnięcie przetargu 
 

 
 
Automatyczna linia do laminowania  (kaszerowania) arkusz – arkusz
                                             
 
   Szanowni Państwo 
 
 Informujemy iż w wyniku przeprowadzonego przetargu firma OPPLIGER została wybrana na  dostawcę wyżej wymienionej maszyny.                           


 

Kim jesteśmy?


Drukarnia Pack Plus rozpoczęła swoją działalność w 1995r., dysponujemy więc bogatym doświadczeniem w poligrafii. Posiadamy bardzo nowoczesny zakład produkcyjny wraz z imponującym zapleczem magazynowym. Jako jedni z nielicznych opieramy naszą działalność na dwóch technologiach druku: offsetowego oraz fleksograficznego. To unikalne połączenie otwiera przed naszymi odbiorcami możliwość realizacji kompleksowej obsługi poligraficznej w zakresie dostaw opakowań i etykiet na różnorodnych podłożach .

Dział offsetowy to przede wszystkim w pełni zautomatyzowane studio graficzne
z zastosowaniem technologii CTP, która pozwala na szybkie i perfekcyjne naświetlanie form drukowych, a doświadczeni graficy i technolodzy służą radą w zakresie przygotowania projektów graficznych, jak również unikalnych konstrukcji opakowań. Na produkcji wykorzystujemy innowacyjne rozwiązania technologiczne w postaci maszyn poligraficznych od najlepszych światowych producentów takich jak: Heidelberg czy Bobst. Głównym profilem produkcji offsetowej są opakowania z tektur litych, kaszerowanych, etykiety papierowe oraz druki reklamowe do formatu BO.
Dział fleksograficzny to najwyższej jakości technologia druku UV , druku wodnego lub solwentowego . Możemy stosować je zamiennie w zależności od potrzeb i wymagań klientów. Naszą specjalizacją jest produkcja etykiet termokurczliwych na podłożach drukowych z folii PET, PVC, jak również etykiety papierowe i z cienkich kartonów .

Innowacyjność, najwyższe standardy jakościowe ( ze szczególnym uwzględnieniem wymagań do produkcji opakowań przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością )oraz indywidualne podejście do klienta, to nasze priorytetowe założenia, które staramy się skutecznie realizować na wszystkich etapach naszej działalności.
Serdecznie zapraszamy do współpracy.
kim jestesmy
ikona
Technologie produkcji

technologia_produkcji
ikona
Ogłoszenia

Ogłoszenia
ikona
Jakość

Polityka jakośći

Napisz do nas


Dane teleadresowe
Pack Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Chopina 39, 34-100 Wadowice


sekretariat@packplus.com.pl


tel.: +48 33 444 63 90
tel.:  +48 33 873 13 63
tel./fax: +48 33 444 62 37