Polityka jakości


Ogromna konkurencja na rynku oraz rosnące żądania i wymogi klientów są głównymi przyczynami ciągłego zainteresowania jakością. Zapewnienie najwyższej jakości produktów stanowiło zawsze jeden z najważniejszych celów naszej organizacji. Bardzo ważne w jej funkcjonowaniu jest podejście, zakładające włączenie każdego pracownika do działań mających na celu spełnienie wymagań klienta.
Odpowiedzialność za jakość ponoszą uczestnicy wszystkich procesów w organizacji. Motywacja do pracy wzrasta gdy cele, oczekiwania i obowiązki są jasno zdefiniowane i dobrze rozumiane, oraz gdy nadane są odpowiednie uprawnienia niezbędne do wykonywania zadań. Dzięki wprowadzeniu systemu zarządzania jakością coraz więcej ofert może znaleźć się w naszym zasięgu.
W Pack Plus jesteśmy zobowiązani do przestrzegania naszej zasady - "jakość jest najważniejsza". Na wszystkich etapach produkcji począwszy od studia graficznego, nasze produkty i procesy podlegają kontroli zgodnie z określonymi procedurami. Wszystkie maszyny poligraficzne wyposażone są w wysokiej jakości sprzęt, a systemy wychwytują wszelkie błędy i odchylenia od przyjętych norm.
Ważnym działaniem w zakresie polityki jakości było wdrożenie systemu BRC/IoP przeznaczonego dla producentów opakowań i materiałów opakowaniowych. Standard ten określa wymagania dotyczące jakości, higieny i bezpieczeństwa produktu w przemyśle opakowań.