Środowisko


Dbałość o środowisko jest ważnym aspektem naszej działalności. Przejawia się m.in. poprzez:

- szerokie zastosowanie materiałów, które są w dużej części poddawane recyklingowi;
- optymalizację kosztów i zużycia materiałów poprzez minimalizację odpadów produkcyjnych, co umożliwia nowoczesny park maszynowy;
- certyfikację FSC, potwierdzającą, iż stosowane materiały z włókien pierwotncyh, jak również materiały pochodzące z recyklingu, pochodzą ze źródeł zarządzanych zgodnie z ideą najwyższych standardów odpowiedzialnego leśnictwa;
- odpady papieru, tektury i folii są zbierane i przeznaczone do dalszego przetwarzania;
- wszystkie odpady, które mogłyby mieć negatywny wpływ na środowisko są odbierane przez wyspecjalizowane firmy i przeznaczone do utylizacji;
- ciągłe poszukiwanie możliwości i materiałów dla bardziej zrównoważonej produkcji. Przykładem może być papier, do produkcji któego wykorzystuje się trawę lub klej o zwiększonej biodegradowalności.