Certyfikaty


BRC Global Standard for Packaging Materials

BRC Global Standard for Packaging Materials jest standardem określającym wymagania systemu zarządzania dla producentów opakowań i materiałów opakowaniowych. W roku 2001 BRC (British Retail Consortium – Brytyjskie Konsorcjum Detalistów) wspólnie z IOP (Institute of Packaging – Instytut Opakowań) stworzyło standardy pakowania (Packaging Standards). BRC Global Standard for Packaging Materials zawiera wymagania dla higieny zakładu, otoczenia produkcji oraz badań opakowań, które mają prowadzić do powstania opakowań zgodnych z wymaganiami jakościowymi oraz bezpieczeństwem wg przepisów prawa.

Pierwotnie opracowany standard został zaprojektowany w celu ochrony konsumenta poprzez zapewnienie wspólnej podstawy certyfikacji firm dostarczających opakowania producentom żywności. Norma była aktualizowana w regularnych odstępach czasu, aby odzwierciedlić nowo pojawiające się wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktów, i obecnie jest stosowana na całym świecie, nie tylko przez producentów opakowań do żywności, ale także przez producentów opakowań do wszystkich zastosowań na wszystkich poziomach łańcucha dostaw.
Standard ten zapewnia teraz solidne ramy dla wszystkich rodzajów producentów opakowań, aby pomóc im w produkcji bezpiecznych materiałów opakowaniowych i zarządzać jakością produktu w celu spełnienia wymagań klienta, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z przepisami prawa. Certyfikacja w stosunku do standardu jest uznawana przez wielu właścicieli marek, sprzedawców detalicznych, firmy gastronomiczne i producentów na całym świecie podczas oceny możliwości ich dostawców. Norma została opracowana w celu określenia bezpieczeństwa, jakości i kryteriów operacyjnych produktu, które muszą obowiązywać w organizacji produkującej opakowania, aby mogła ona wypełniać swoje obowiązki w zakresie zgodności z prawem i ochrony konsumenta. Celem standardu jest zapewnienie klientowi, że otrzyma opakowanie, które w pełni spełnia jego oczekiwania i w odpowiedni sposób zabezpiecza produkt.

Pack Plus posiada certyfikat BRC Global Standard for Packaging Materials od 2014 roku. Wymagania standardu dokładnie współgrają z głównym celem firmy, jakim jest zapewnienie wysokiej jakości i bezpieczeństwa opakowań. Standard zobowiązuje również do monitorowania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania oraz procesów produkcyjnych, co jest ściśle związane z polityką firmy.
Dowiedz się więcej o BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials:  https://www.brcglobalstandards.com/

 


FSC® C113641

System FSC® jest jednym z najbardziej wiarygodnych systemów certyfikacji zasobów leśnych na świecie. Jest jedynym systemem popieranym przez główne organizacje ekologiczne. Coraz więcej osób interesuje się tym, skąd pochodzą produkty, w jaki sposób są wytwarzane i jaki jest ich wpływ na otaczający je świat. O certyfikat FSC mogą ubiegać się właściciele i zarządcy obszarów leśnych (certyfikat FSC FM), a także producenci wyrobów z drewna i papieru (certyfikat FSC CoC). Dlatego, jeśli jesteś właścicielem lub zarządcą lasu, przedsiębiorstwem produkującym lub handlującym produktami leśnymi, jeszcze ważniejsze staje się wykazanie, że działasz w sposób odpowiedzialny pod względem środowiskowym, ekonomicznym i społecznym.
Certyfikacja FSC została opracowana, aby pomóc to osiągnąć. Gwarantuje ona klientom, że kupowany przez nich produkt z oznakowaniem FSC pochodzi z lasów zarządzanych zgodnie z ideą najwyższych standardów odpowiedzialnego leśnictwa.
Aby uzyskać certyfikat FSC, należy przestrzegać dziesięciu zasad, które obejmują podstawowe zasady odpowiedzialnego zarządzania lasami. Zasady te mają zastosowanie na całym świecie, we wszystkich ekosystemach i systemach kulturowych, politycznych i prawnych.

Pytaj o certyfikowane produkty FSC®. Dowiedz się więcej na temat FSC®: https://ic.fsc.org/en